Pressmeddelanden


Ökad trygghet i Timrå efter tre månader av trygghetsvandringar

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-08 14:00 CEST

Det har nu gått ungefär tre månader sedan trygghetsvandringarna startade i Timrå kommun, ett samarbete mellan kommunen och föreningslivet via Timrå IK. Närvaron av vuxna människor som vandrar mellan olika områden på kvällar har ökat tryggheten, inte minst hos ungdomarna.

Utfall efter fyra månader: Verksamheten går åt rätt håll, med utmaningar runt hörnet

Pressmeddelande Publicerad: 2021-06-08 08:00 CEST

Timrå kommuns fyramånadersrapport visar att verksamheten bidrar enligt plan till övergripande mål och uppdrag, samt att det görs inom ramen för en positiv ekonomisk prognos med förbättrade frisktal hos medarbetarna.

Beslut om blåljusgymnasium i Timrå kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-28 08:54 CEST

Nu har ett blåljusgymnasium i Timrå klubbats. Beslutet togs av barn- och utbildningsnämnden den 26 maj.

Priset på industrimark höjs i Timrå Kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-25 12:45 CEST

Timrå är hett och det avspeglar sig inte minst i att fler vill köpa industrimark i bra lägen. Priserna har legat stilla under många år så att det nu sker en höjning är naturligt. Timrå har ett strategiskt läge i en expansiv och attraktiv region och en marknadsanpassning av markpriserna ligger rätt i tiden.

Förnyat medborgarlöfte i Timrå

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-25 08:00 CEST

För att öka tryggheten i Timrå har polisen tillsammans med Timrå kommun och Timråbo tagit fram ett reviderat medborgarlöfte och en aktivitetsplan för att förhindra och förebygga brott samt öka tryggheten.

Här är de nominerade till Guldstegen 2021

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-11 08:21 CEST

Nu kan man rösta på de nominerade i Guldstegen 2021! Röstningen sker på www.guldstegen.se. Guldstegen är ett samarbete mellan Timrå kommun och Företagarna Timrå i syfte att lyfta fram och fira Timrås näringsliv.

Timrå kommun delar ut Presentkort Timrå som sommargåva till personalen

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-07 08:00 CEST

Tiden sedan mars 2020 har dominerats av covid-19 pandemin och de utmaningar som den innebär. Fokus har till stor del legat på att skydda oss från smitta och smittspridning. Trots oro och risker har kommunens anställda gått till arbetet varje dag och leverera den goda kvalitet i våra verksamheter som innevånarna förväntar sig.

Beslut om upprustning av E4-bron i Timrå

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-06 13:29 CEST

Nu är det klart att det blir byggstart 2023 för ett av regionens viktigaste infrastrukturprojekt. Trafikverket har finansiering för bärighetsåtgärder på bron över E4 vid trafikplatsen i Timrå genom att Timrå kommun finansierar projekteringen av renoveringen och Trafikverket finansierar och genomför upprustningen. Efter att sprickor upptäckts så har den varit avstängd för tyngre trafik sedan januari 2020. Bron är en viktig pulsåder för näringslivet och många tunga transporter har istället tvingats till att köra genom centrala Timrå istället.

Utvärdering av Timrå kommuns miljöplan 2014-2020: Flera miljömål uppnådda men fortsatt arbete behövs

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-05 07:00 CEST

Nu är utvärderingen av Timrå kommuns arbete med Miljöplan 2014-2020 klar. När miljömålen följts upp visar det att kommunen uppnått flera positiva förflyttningar men också att det finns frågor att arbeta vidare med.

Timrå kommun satsar stort på sin matematikundervisning

Pressmeddelande Publicerad: 2021-05-04 08:11 CEST

Timrå kommun ansluter till en stor nationell matematiksatsning. Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) står bakom konceptet.


Nyheter


Här är den nya turistbyrån i Timrå

Nyhet Publicerad: 2017-06-16 16:21 CEST

Den 19 juni slås dörrarna upp för första gången i det helt nybyggda servicehuset vid Y:et. Det är Lena Liljemark, entreprenör i Timrå, som kommer att se till att turistbyrån är öppen under dagtid från den 30 juni till den 3 september 2017.


Sociala medier