För att öka tryggheten i Timrå har polisen tillsammans med Timrå kommun och Timråbo tagit fram ett reviderat medborgarlöfte och en aktivitetsplan för att förhindra och förebygga brott samt öka tryggheten.

- Medborgarlöftet 2021-2022 är till för att ge medborgarna inflytande inom de områden som upplevs som viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Betydelsefullt och viktigt är att vi lyfter fram arbetet för att motverka våld och förtryck i nära relationer, säger Stefan Dalin (S), ordförande i kommunstyrelsen Timrå kommun.

Medborgardialoger och brottsstatistik som utgångspunkt

Det som ligger till grund för medborgarlöftet och de planerade aktiviteterna är dialoger med medborgarna och brottsstatistik.

- Vi har tillsammans med kommunen och det kommunala bostadsbolaget genomfört dialoger med boende i Timrå kommun. Till hjälp har vi också haft brottsstatistik för att identifiera vilka områden som boende i Timrå tycker är viktiga att prioritera, säger Veronica Andersson, tf. Lokalpolisområdeschef Medelpad.

Motverka våld och förtryck i nära relationer

Enligt medborgarlöftet lovar polisen, kommunen och bostadsbolaget att verka för att bland annat öka medvetenheten hos medborgarna när det handlar om våld i nära relationer och på så sätt förhindra brott.

- Vi kommer bjuda på vår kunskap om Huskurage till fler fastighetsägare, exempelvis till alla bostadsrättsföreningar i Timrå kommun. På så vis kan de också engagera sig i arbetet med Huskurage och på så sätt stärka möjligheten för våldsutsatta att få hjälp, fortsätter Micael Löfqvist, vd AB Timråbo.
 

Andra trygghetsskapande aktiviteter som polisen och Timrå kommun kommer att jobba med är åtgärder i centrala Timrå och riktade polisinsatser mot öppen droghandel i samverkan med socialtjänsten.

Polisen och Timrå kommun kommer också att delta tillsammans vid gemensamma informationsträffar gällande bruk av alkohol och droger. Även trafikkontroller kommer att genomföras vid riskplatser och vägar för att höja trafiksäkerheten.

För mer information kontakta:

Stefan Dalin kommunstyrelsens ordförande (S), Timrå kommun, e-post: stefan.dalin@timra.se, telefon: 060-16 31 42, 073-270 95 39.  
Veronica Andersson tf. Lokalpolisområdeschef Medelpad, e-post: veronica-l.andersson@polisen.se, mobil: 070-312 35 07.
Micael Löfqvist vd AB Timråbo, telefon: 070-225 22 33, e-post: micael.lofqvist@timrabo.se
Jens Grelsson trygghetssamordnare/utbildare, mobil: 0730-96 49 07, e-post: Jens.Grelsson@timra.se


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt