Det har nu gått ungefär tre månader sedan trygghetsvandringarna startade i Timrå kommun, ett samarbete mellan kommunen och föreningslivet via Timrå IK. Närvaron av vuxna människor som vandrar mellan olika områden på kvällar har ökat tryggheten, inte minst hos ungdomarna.

- Det blev som vi hoppades att det skulle bli, en ökad trygghet på olika platser i kommunen. Vuxnas närvaro gör att ungdomarna känner sig säkra och förtroendet till trygghetsvandrarna ökar hela tiden. Det har inträffat en del incidenter som har kunnat få stora konsekvenser om inte trygghetsvandrarna varit där då, säger Mari Eliasson (S), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Timrå kommun.
 

Timrå IK är de som planerar och genomför trygghetsvandringarna tillsammans med andra föreningar i Timrå. Varje fredag och lördag kl. 21.00-01.00 möts nio till tio personer som delar upp sig i grupper om tre och tre, och sedan vandrar mellan olika områden.

- Vi lär oss mycket hela tiden och det är kul att föreningarna samarbetar i frågan. Hittills har Timrå IBC, IFK Timrå och Timrå IK genomfört vandringar. Det är väldigt mycket rörelse på kvällarna som rör sig mellan olika områden även om det stora flödet är vid arenaområdet, säger Jonas Torines, vd och klubbchef Timrå IK.

Bakgrunden till trygghetsvandringarna var att det under en tid varit många ungdomsträffar med bilburen ungdom. Även skadegörelse hade skett. Platser som Arenaområdet, centrum och Sörberge upplevdes som otrygga och stökiga.

- Det är trevliga ungdomar som vill ha någonting att göra. Jag har själv gått tre gånger och upplever att ungdomarna känner igen oss när vi kommer i våra gula västar. Min känsla är att de tycker att vår närvaro skapar trygghet. Det är ingen som motarbetare oss utan snarare kommer de och berättar om någonting har hänt. Samarbetet gör att det finns vuxna närvarande på stan på ett annat sätt än tidigare, fortsätter Jonas Torines.

Samarbetet med trygghetsvandringar pågår året ut och därefter kommer en utvärdering att göras. Under tiden sker också kontinuerliga utvärderingsmöten mellan Timrå kommun och Timrå IK, där både kommunens trygghetssamordnare och representanter från socialtjänsten deltar.

- Jag känner stor tacksamhet att se föreningslivets engagemang och utan dem hade vi inte kunnat genomföra den här insatsen som är till för att skapa trygghet, avslutar Mari Eliasson (S).

För mer information kontakta:

  • Mari Eliasson (S) kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Timrå kommun
    E-post: mari.eliasson@timra.se
    Telefon: 073-021 73 65
  • Jonas Torines vd och klubbchef Timrå IK
    E-post jonas.torines@timraik.se
    Telefon: 060-789 10 05

 


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt