Föreningar i Timrå kommun uppmanas söka ett särskilt stöd om de lidit förlust till följd av coronapandemin, till exempel på grund av inställda arrangemang eller förlorade hyresintäkter.

Bakgrunden till stödet är ett beslut som kultur- och tekniknämnden tog den 29:e april, där de uppdrog till förvaltningen att informera alla föreningar i Timrå kommun om de statliga stöd som finns att söka samt att uppmana föreningarna att ansöka om ett ekonomiskt stöd från kommunen om föreningen lidit förlust till följd av coronapandemin.

Föreningarna får även dispens med att skicka in av årsmötet godkänd verksamhetsberättelse och bokslut då årsmöten kan behövas flyttas fram.

– Det är viktigt att föreningslivet i Timrå kommun som mer eller mindre vilar på ideella grunder kan fortsätta att bedriva sin verksamhet utan för stor påverkan både nu och på längre sikt, säger Gunnar Grönberg, kultur- och tekniknämndens ordförande, Timrå kommun.

I sin ansökan ska föreningen redovisa huruvida de undersökt möjlighet till statligt stöd, samt vilka statliga stöd föreningen sökt. För att beviljas stöd ska ansökan vara komplett och vara kultur- och teknikförvaltningen tillhanda senast den 14:e september. Besked ges i slutet av oktober.

Kultur- och tekniknämnden säkerställer även att den totala summan av det kommunala aktivitetsstödet för föreningar blir enligt Timrå kommuns beslutade budget inför 2020.

För mer information, kontakta:
Gunnar Grönberg, kultur-och tekniknämndens ordförande, tfn: 073-040 09 66


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommun


Kontakt


Marie Zetterlund

Kommunikations- och marknadsansvarig

marie.zetterlund@timra.se

060 - 16 34 22

070 - 191 65 00

Malin Hasselmalm

Kommunikatör

malin.hasselmalm@timra.se

060-163100

Lisa Källberg

Kommunikatör, barn- och utbildningsförvaltningen

lisa.kallberg@timra.se

060-16 31 00

070-208 22 89