Annelie Axelsson Näringslivschef Timrå, Stefan Dalin (S) Kommunstyrelsens Ordförande och Anna Hedensjö Johansson Regionchef Svenskt Näringsliv Fotograf/Källa: Linda Niia

I Timrå växer, anställer och tjänar företagen mer! Detta tack vare att det 2003 togs ett unikt politiskt beslut i Timrå kommun: i Timrå går företagen före. Nu bekräftar Svenskt Näringslivs ranking att företagsklimatet i Timrå fortsätter att ligga i topp i Norrland.

Företagen i Timrå kommun är fortsatt mest nöjda med företagsklimatet 2021 jämfört med länets övriga kommuner enligt det enkätresultat som presenterades i maj. Det sammanfattande omdömet för Timrå ligger på 4,4 jämfört med riket som hamnar på 3,4 på en skala 1–6. Västernorrland landar på snittet 3,2. I årets enkät har Timrå bland annat förflyttat sin position från plats fem till plats tre vad gäller service och bemötande.

  • Vi har sedan 2003 arbetat hårt och medvetet för att komma dit vi är idag, och dagens resultat är ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt. Timrå växer och vi har ett näringsliv att vara stolta över. Det här är ett resultat av alla medarbetares hårda arbete och deras vilja att göra sitt bästa för kommunens innevånare och företag, säger Stefan Dalin, kommunstyrelsens ordförande, Timrå kommun.

Idag presenterades rankingresultatet i Svenskt Näringslivs undersökning om företagsklimatet. Timrå rankas på plats 38 i Sverige, och har för andra året i rad Norrlands bästa företagsklimat samt är för elfte året i rad bäst i Västernorrland!

  • Vårt arbetssätt och samarbetet med näringslivet speglar sig tydligt även i årets resultat. Resultatet är en viktig indikator som ger oss inblick i hur företagen upplever det lokala företagsklimatet och vi bygger allt vårt förbättringsarbete på resultaten genom att lyssna och lära, säger Tony Andersson, oppositionsråd, Timrå kommun.

Den interna dialogen mellan de olika förvaltningarna är sedan många år väl genomarbetad i Timrå och utvecklas hela tiden. Timrå hamnar i topp 5 i Sverige i fyra av enkätfrågorna där kommunpolitikers och tjänstemäns attityder gentemot företagare samt service och bemötande sticker ut.

  • Vår största nyckel till framgång just nu, är utan tvekan vårt interna tillsammansarbete. Vi har ett strukturerat arbetssätt och en ständig utveckling av samarbetet mellan förvaltningarna. Som grund till det ligger ett långsiktigt och tydligt ledarskap, en god dialog med näringslivet samt hårt och målmedvetet arbete, säger Annelie Axelsson, Näringslivschef, Timrå Kommun.

 

För mer information kontakta:

Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande, Timrå kommun,
tfn: 073-270 95 39.

Tony Andersson (M) oppositionsråd, Timrå Kommun
tfn: 070-1903663

Annelie Axelsson, Näringslivschef, Timrå kommun
tfn: 060-163409

 

Presskontakt

Linda Niia, Kommunikatör och processledare näringslivskontoret, linda.niia@timra.se, 073-0370998


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt