Timrå kommun och Trafikverket har tagit fram ett förslag på ett väghållarbyte, som innebär att Trafikverket tar över och ansvarar för att rusta upp bron över E4 vid trafikplats 231. Timrå kommun ansvarar för projekteringen av bron medan Trafikverket ska söka finansiering och utföra åtgärden.

Nu föreslår kultur- och tekniknämnden att kommunfullmäktige ska besluta att fastställa en avsiktsförklaring för väghållarbyten mellan Trafikverket och Timrå kommun, samt fastställa ett samverkansavtal för trafikplats 231.

– Det känns otroligt bra och angeläget att komma vidare i den här frågan, vi har en tät dialog och ett bra samarbete med Trafikverket, säger Jan Eriksson, förvaltningschef för kultur- och teknikförvaltningen.

Det var i början av december 2019 som kultur- och tekniknämnden viktbegränsade trafikplats 231 utifrån de rekommendationer som en bärighets- och åtgärdsutredning pekade på. Beslutet innebär att tung trafik till och från SCA Östrand har lagts om via trafikplats Vivsta, vidare via Terminalvägen och förbi järnvägsstationen.

 Det är mycket positivt att vi nu har hittat ett sätt där vi tillsammans med kommunen kan komma fram till en lösning så att bron kan återställas och användas för tung trafik igen, säger Ingela Öhrling, samhällsplanerare på Trafikverket.

Avtal och samverkan
Ett övertagande av bron ingår i en större överenskommelse, där ett antal vägar samt broar byter väghållare. Syftet med detta är en tydligare ansvarsfördelning samt att det ska leda till en mer effektiv och rationell väghållning. 

Samverkansavtalet avser projektering Timrå kommun av bro 22-963, där Timrå kommun finansierar projekteringen och Trafikverket får i uppdrag att genomföra åtgärden. Projekteringen bedöms kosta ca 3 miljoner kronor.

Ärendet kommer tas upp i kommunstyrelsen innan det går vidare för beslut i kommunfullmäktige. 

Fakta om förslaget

  • Fem vägar inklusive en bro över Ljustorpsån övergår till Timrå kommun.
  • Tre vägar inklusive bron över E4 övergår till Trafikverket. 
  • Timrå kommun står för projekteringen av broåtgärden, med beräknad kostnad av 3 miljoner kronor. 
  • Trafikverket tar över ansvaret att söka finansiering för broåtgärden för bro 22-963, en kostnad som beräknas uppgå i 75 miljoner kronor.
     

För mer information, kontakta:
Jan Eriksson, förvaltningschef kultur- och teknikförvaltningen, Timrå kommun tfn: 060-16 31 77
Ingela Öhrling, samhällsplanerare, Trafikverket, tfn: 0610-123 7517


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommun


Kontakt


Marie Zetterlund

Kommunikations- och marknadsansvarig

marie.zetterlund@timra.se

060 - 16 34 22

070 - 191 65 00

Malin Hasselmalm

Kommunikatör

malin.hasselmalm@timra.se

060-163100

Lisa Källberg

Kommunikatör, barn- och utbildningsförvaltningen

lisa.kallberg@timra.se

060-16 31 00

070-208 22 89