Pressmeddelanden 2016


Allmänheten får möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan för nybyggnad i Timrå centrum

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-21 10:41 CET

Just nu råder en stor efterfrågan på nya bostadslägenheter i Timrås centrala delar. Därför har ett planarbete initierats för att pröva möjligheten att genom en detaljplan skapa förutsättningar att bebygga fastigheten Vivsta 3:11 med ett flerbostadshus i åtta våningar.

Nya bostäder - ökad efterfrågan

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-14 05:37 CET

Timrå kommun ska ta emot 30 flyktingar enligt regeringens beslut om anvisning till alla svenska kommuner enligt den nya anvisningslagen. Rent konkret innebär det att kommunen via bostadsmarknaden ska tillhandahålla bostäder till fler kommuninvånare.

Ingen titel
Skolpersonal uppmärksammades av barn- och utbildningsnämnden

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-12 12:40 CET

Måndagen den 12 december samlades barn- och utbildningsnämndens politiker för att uppmärksamma all skolpersonal i Timrå kommun. – Vi vill tacka er för ert hårda arbete det gångna läsåret. Det gjorde ni bra! säger Krister Håkansson (V), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Ingen titel
Timrå allt närmare rökfria skolgårdar

Pressmeddelande Publicerad: 2016-12-01 09:16 CET

Under onsdagen genomförde Timrå kommuns miljö– och byggkontor uppföljande tillsyn av rökfria skolgårdar i kommunen. Resultatet visar en stor förbättring men det förkommer fortfarande cigaretter.

Fira in julen på Pangea

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-30 11:04 CET

Nu fyller vi huset med julstämning och bjuder in till musikaliska och rytmiska föreställningar!

Ingen titel
Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Timrå – lägsta siffran i länet

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-30 10:35 CET

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Timrå, som fortfarande har de lägsta siffrorna i Västernorrland.

900 bostäder i Timrå – förslag till ny översiktsplan för tillväxt och attraktivt boende 2035

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-25 13:00 CET

Timrå kommuns förslag till ny översiktsplan med sikte mot 2035 innebär bland annat nya områden i tätorterna för minst 900 bostäder. Kommunen vill också fortsätta att stärka företagsklimatet och redovisar därför förslag på två nya större näringslivsområden, ett vid Stordalen och ett vid Midlanda.

Timrås företagare får chansen att påverka

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-24 12:58 CET

I arbetet mot Norrlands bästa företagsklimat har Timrå kommun nu skickat ut en enkät till Timrås företag för att kartlägga företagens behov och tillväxthinder. – Det här är en jättechans för företagare att påverka kommunens insatser för att avveckla sina tillväxthinder, säger Andreaz Strömgren, kommunchef på Timrå kommun.

Timrå inspirerar Storuman – att jobba för ett bättre företagsklimat

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-16 14:45 CET

Den 17 november åker Timrå kommun tillsammans med Företagarna Timrå till Storuman för att hålla ett inspirationsföredrag om varför det är viktigt med ett bra företagsklimat och ta upp konkreta viktiga exempel på hur man jobbar med näringslivsutveckling.

Timrå Kulturskola tilldelas 400.000 av Statens Kulturråd

Pressmeddelande Publicerad: 2016-11-16 14:17 CET

Statens Kulturråd tilldelar Timrå Kulturskola ett utvecklingsbidrag på 400.000 kronor.


Sociala medier