Pressmeddelanden 2022


Sundsvall och Timrå fördjupar samarbetet ytterligare

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-08 07:15 CET

Sundsvalls kommun och Timrå kommun föreslås fördjupa samarbetet ytterligare genom att bilda ett gemensamt bolag för att utveckla Torsboda industripark. (Torsboda Industriell Park.) Det gemensamma bolaget kommer säkerställa att förädling av området sker för att möjliggöra etableringen av en storskalig energiintensiv verksamhet. Kommunerna delar på risken och på avkastningen vid en framtida försäljning. Beslut om inriktning och uppdrag kommer att fattas i Sundsvall och i Timrå den 28 mars.

Kraftsamlingen fortsätter och förstärks

Pressmeddelande Publicerad: 2022-03-02 07:15 CET

Sundsvall, Härnösand och Timrå kommuner är överens om att tillsammans växla upp arbetet med att locka energiintensiv industri till Sundsvallsregionen. Närheten till tre stora befolkningscentra gör Torsboda industripark med omkringliggande funktioner och industriområden till Sveriges kvarvarande bästa plats för etableringen av nya gröna framtidsindustrier med många nya arbetstillfällen.

Resultatet från SCB:s medborgarundersökning: Så här upplever medborgarna platsen Timrå

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-09 07:00 CET

I medborgarundersökningen ger medborgarna Timrå ett bra omdöme inom många områden. Inom de flesta områden ligger Timrås resultat högre jämfört med riket. Det finns även områden med förbättringspotential.

Sundsvallsregionen gratulerar Göteborg till etableringen av Northvolt och Volvo Cars batterifabrik.

Pressmeddelande Publicerad: 2022-02-04 07:14 CET

Arbetet med att etablera Northvolt och Volvo Cars nya batterifabrik har pågått intensivt sen i somras. Nu står det klart att batterifabriken kommer byggas i Göteborg. Sundsvallsregionen, vars erbjudande med lokalisering i Torsboda Industripark var med ända fram till mållinjen, lyfter på hatten och säger grattis till denna stora etablering.

Ingen titel
Batterifabriken etablerar sig inte på Torsboda industripark

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-18 11:00 CET

Northvolt och Volvo Cars batterifabrik med 2 500 jobb i potten läggs inte i Sundsvallsregionen, vilket naturligtvis är en besvikelse. Men kraftsamlingen fortsätter, att av 49 kommuner vara med i den absoluta slutstriden kring etableringen visar verkligen på platsens möjligheter och kvaliteter samt vår goda förmåga att möta de krav som hör till en sådan etablering.

Solhöjden möter bostadsefterfrågan i Timrå kommun

Pressmeddelande Publicerad: 2022-01-11 09:25 CET

På en yta om ca 30 hektar planeras just nu Solhöjden, ett nytt bostadsområde i skogsområdet mellan Solhöjden och Böle i Timrå. Målet är att det om några år ska vara en plats för villor, radhus, parhus och flerfamiljshus.


Sociala medier