Årets Tobaksfria förebild Fotograf/Källa: Marie Zetterlund

Adam Ohre, målvakt, Timrå IK, säger nej till tobak och ska inspirera andra unga att bilda en tobaksfri duo med en vuxen för att välja bort tobak.

I Sveriges Riksdag och regerings samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (Prop. 2010/11:47) ska alla verka för ett samhälle fritt från narkotika och dopning och med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol samt ett minskat tobaksbruk. Målet innebär bland annat att minska allt tobaksbruk och att förhindra att minderåriga börjar använda tobak.

— Det är glädjande att vi fortsätter att arbeta med att tillvarata samhällets styrkor och möjligheter för att skapa engagemang och sprida kunskap kring frågorna, säger Jens Grelsson, trygghetssamordnare, Timrå kommun.

Oscar Johansson, Timrå IK med deras Corporate Social Responsibility-projektet Teamsters arbetar tillsammans med Timrå kommun och Region Västernorrland med Tobaksfri Duo:

— Föregående läsår hade vi över 200 elever som skrev kontrakt med en vuxen person och premierades då med ett säsongskort på Västra Stå där vi premierar elever i årskurs 6 som skriver kontrakt med en tobaksfri vuxen om att hålla sig från tobak. Under rådande osäkra tider kan vi i dagsläget inte ge ut säsongskort till alla som skriver kontrakt, som vi gjort tidigare år. Vi kommer fortfarande vara med att bistå med olika priser i den stora utlottning som Timrå kommun har med alla skolor

Tobaksfri Duo är ett tobaksförebyggande program. Metoden innebär att en ungdom och en vuxen bildar en duo där de båda lovar att vara tobaksfria – och tillsammans följer upp och stöttar varandra. Timrå kommun har sedan 2012 arbetat med Tobaksfri Duo tillsammans med Region Västernorrland.

I år är det Adam Ohre som är tobaksfri förebild och tidigare år har det varit:

Gustav Nielsen, 2019

Filip Hållander, 2018

Malin Persson och Jonathan Dahlén, 2017

Max Friberg, Johan Andersson och Daniel Öhrn, 2016

Läs mer om Tobaksfri Duo

Mer information:

Oscar Johansson, Marknadskoordinator, Timrå IK, tfn: 060-789 10 24

Jens Grelsson, trygghetssamordnare, Timrå kommun, tfn: 0730-96 49 07 

 


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt