Timrå gymnasium övergår till fjärr- och distansundervisning från och med den 16 oktober. Beslutet är taget av barn- och utbildningsnämnden i samråd med smittskyddsenheten på Region Västernorrland.

Skolhuvudmannen har fattat beslut om fjärr- och distansundervisning mot bakgrund av att några elever på Timrå gymnasium har bekräftats smittade av covid-19. Beslutet gäller från och med den 16 oktober till och med den 23 oktober, och berör samtliga program på Timrå gymnasium.

All undervisning följer ordinarie schema och skolans elever får information via mentorer och undervisande lärare.

Efter höstlovet (v.44) bedrivs undervisningen åter på plats i skolans lokaler, om inget annat meddelas.

Mer information

Roger Åström, biträdande förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.
Tfn: 073-270 54 79.

Lisbeth Eklund (S), Ordförande för barn- och utbildningsnämnden.
Tfn: 072-503 00 25.Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt