Timrå ligger bland de 25 procent av Sveriges alla kommuner med högst andel gymnasiebehöriga elever i årskurs 9. Det visar SKR:s senaste statistik.

Timrå är en av de kommuner i Västernorrland med högst andel gymnasiebehöriga elever i årskurs 9 (88,4 %) i kommunala skolor. I jämförelse med Sveriges alla kommuner ligger Timrå bland de 25 procent kommuner med högst andel gymnasiebehöriga elever i årskurs 9.

– I jämförelse med Sveriges samtliga kommuner står vi oss väl. Den positiva trendkurvan vi haft de senaste åren ser fortfarande bra ut, säger Lisbeth Eklund, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

– Ett identifierat förbättringsområde är elevernas matematikkunskaper. Där börjar vi nu från grunden med en stor och långsiktig satsning i förskoleklass och lågstadiet. Den sker i ett nätverk tillsammans med fem andra kommuner och med hjälp av SKR och Nationellt centrum för matematikutbildning, säger Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9 i kommunala skolor ligger på 218.5. Statistiken visar att Timrå ligger i mitten på skalan, i jämförelse med Sveriges alla kommuner.

Om Statistiken

Den senaste statistiken finns i SKR:s kommun- och landstingsdatabas Kolada. Till Kolada rapporterar alla kommuner in data som sammanställs i offentlig statistik.

För mer information,
Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef.
Barn- och utbildningsförvaltningen.
Tfn: 070-675 90 69.

Lisbeth Eklund, ordförande.
Barn- och utbildningsnämnden.
Tfn: 073-037 84 47.

 

 


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt