Just nu är det många som ringer till kommunen och informerar om bilburna som spelar hög musik på nätterna i centrala Timrå samt att många ungdomar träffas, dels på Timrå industriområde, dels på parkeringen till NHK-arena. Problemet kring dessa träffar är berusade ungdomar, nedskräpning, buskörning samt ett skapande av otrygghet för boende som inte kan sova på nätterna.

-Vi är väldigt tacksamma över kontakten från våra medborgare. Vi tar signalerna på stort allvar. Timrå kommun arbetar nära polisen, tillsammans har vi ett ansvar för att Timrå ska vara en trygg och säker kommun, säger Andreaz Strömgren, kommunchef.

Insatser och åtgärder

Polisen och Timrå kommun samverkar genom dialogmöten och först ut är ett samverkansmöte med näringslivet som kommunens näringslivskontor bjuder in till den 25 september.

-Vi arbetar nära kommunens näringsliv där dialogen är viktigt för oss att fånga upp behov och önskemål. Därefter kommer vi fortsätta att följa upp de åtgärder som vi som kommun kan bidra med, säger Christian Söderberg, näringslivschef, Timrå kommun.

Polisen vidtar åtgärder bland annat genom en operativ inriktning som innebär mer synliga poliser med dialoger, ordningshållning och lagföring.

-Vi ser att vi har ett stort behov av att samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare och dela vår lägesbild om hur dessa träffar ser ut, säger Annica Odelind, kommunpolis och fortsätter:

-Det är mycket alkohol med vid dessa träffar och enbart det väcker en stor oro att ungdomar kan råka illa. Vi har också fått information om att etablerade missbrukare rör sig bland ungdomarna vid träffarna.  Föräldrar och vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för sina barn och vi vill arbeta tillsammans med dem för att stävja problem som kan uppstå.

Annica Odelind uppmanar föräldrar och vårdnadshavare att samtala med deras barn om dessa träffar och den oro som myndigheter uttrycker. Till det kan det också vara bra att inta en sunt kritisk inställning till svaren. 

-Ett bra tips är att man som förälder pratar med andra föräldrar för att tillsammans ha koll.

Timrå kommuns råd för Trygghet och hälsa samarbetar med bland annat polisen, Timråbo, Region Västernorrland, Svenska kyrkan och räddningstjänsten för att kommunen ska vara en trygg och säker kommun att leva och bo i:

-Vi kommer att samla ihop våra krafter för att tillsammans gör det vi kan för att minimera oro bland kommunens medborgare men framförallt skapa en trygg uppväxt för våra unga medborgare, säger Jens Grelsson, rådet för Trygghet och hälsa.

Mer information:

Andreaz Strömgren, kommunchef, tfn: 073-043 49 99

Christian Söderberg, näringslivschef, tfn 070-235 51 51

Annica Odelind, kommunpolis, tfn 070-312 35 18

Jens Grelsson, trygghetssamordnare, tfn 073-096 49 07


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt