Från och med 1 januari 2019 börjar en ny policy att gälla angående marknadsföringssamarbeten. Den tydliggör för föreningar som vill söka ekonomiskt stöd sina arrangemang i kommunen. Vill man däremot söka föreningsbidrag gör man det hos Kultur- och tekniknämnden.

Föreningar med undantag för politiska organisationer och religiösa trossamfund,  skrivna i Timrå kommun kan söka stöd för marknadsföringssamarbeten. Samarbetet syftar till att stärka varumärket Timrå och vara förenligt med kommunens vision och mål. Samarbetet ska präglas av öppenhet och offentligt kunna granskas.

Två gånger per år kommer Timrå kommun utannonsera möjligheten på kommunens webbplats och man kan bara söka en gång för ett arrangemang.

– Vi har valt att ha två ansökningstillfällen, sista september och sista mars beroende på hur arrangemang är planerad, säger Marie Zetterlund, kommunikations- och marknadsansvarig, Timrå kommun.

Ansökningarna hanteras av kommunledningskontoret på uppdrag av kommunstyrelsen. Skriftligt avtal ska alltid upprättas mellan parterna för att fastställa syfte, omfattning och parternas åläggande gentemot varandra.

Förändringar med föreningsbidraget

Tidigare har flera förvaltningar betalat ut föreningsbidrag. Från och med 1 januari 2019 har Kultur- och tekniknämnden hela ansvaret för föreningsbidragen. Det innebär att Socialnämndens verksamhetsbidrag till föreningar av social karaktär även flyttas över från årsskiftet.

Samtliga föreningsbidrag finns beskrivna i normer för föreningsbidrag på www.timra.se

Alla föreningar kommer inom kort att få ett utskick från Timrå kommun med den nya policyn.

Mer information:

Marie Zetterlund, kommunikations- och marknadsansvarig, Timrå kommun, tfn 060-16 34 22


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommun
Kontakt