Stefan och Christian med bakgrund Timrå Industriområde

Timrå kommun satsar på att utveckla Midlanda Centrum AB som nu byter namn till Timrå Invest AB. Kommunfullmäktige har beslutat att växla upp med nytt ägardirektiv och breddat uppdrag i bolaget. De tillför ett aktieägartillskott om 14Mkr. Timrå Invest AB köper även mark av Timrå kommun i samband med detta.

  • Vi befinner oss i en tydlig fas av tillväxt och utveckling i Timrå. Timrå Invest AB kommer att vara en viktig aktör för oss att jobba med exploatering och utveckling av intressanta områden i kommunen. Det här möjliggör förstärkt samverkan och möjlighet att optimera och skapa bra former för hela samhällsbyggnadsprocessen, säger Stefan Dalin (S) kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun.

Bolaget Midlanda Centrum AB (nu Timrå Invest AB) är ingen ny företeelse utan har funnits sedan 1990 där verksamhet bedrivits i olika former och omfattningar sedan starten. Syftet är att utföra insatser som är till nytta för medborgarna och som stimulerar och skapar långsiktigt goda förutsättningar för tillväxt i Timrå kommun.

  • Det är prioriterat att bedriva ett aktivt arbete med markexploatering som möjliggör att skapa nya arbetstillfällen och som får fler att bo och verka i kommunen. Uppdraget blir fortsättningsvis att utveckla effektiv samverkan för samhällsbyggnad i Timrå så att vi kan skapa förutsättningar för att göra rätt saker i rätt tid och på rätt sätt, säger Christian Söderberg vd för Timrå Invest AB.

För mer information

Christian Söderberg, VD Timrå Invest AB, tfn: 060-16 34 01.

Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande Timrå kommun, tfn: 073-270 95 39.

Linda Niia, kommunikatör Näringslivskontoret Timrå kommun, tfn 073-37 09 98

www.timrainvest.se


Bifogade filer

 pressmeddelande


Platser

Västernorrland

Taggar

timrå

Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt