I Timrå kommun har det under en tid varit många ungdomsträffar med bilburen ungdom. Även skadegörelse har skett. Platser som Arenaområdet, centrum och Sörberge upplevs som otrygga och stökiga. Enligt Drogvaneundersökningen 2020 så är det 38 procent av ungdomarna i högstadiet som inte är med i någon idrottsförening.

Timrå kommun har flera olika inriktningsmål. Ett av dessa är en trygg och attraktiv plats för alla, med fokusområdet att låta barnen gå först. Pandemin har satt idrottsföreningarna i en situation där ungdomar inte kan utöva sin sport i samma utsträckning som förut. Det bidrar till nya spontana mötesplatser och till ökad upplevd otrygghet. Genom ett samarbete kan föreningarna bidra till förbättrad upplevd trygghet, och samtidigt möta ungdomar där de befinner sig.

– För att förstärka arbetet med att låta unga gå först, skapas det en överenskommelse för ett långsiktigt hållbart och tryggare Timrå. Det görs genom att stärka samspelet mellan det offentliga och föreningslivet, säger Mari Eliasson kommunstyrelsens 1:e vice ordförande (S).

Med ett idéburet offentligt partnerskap som samverkansform är det möjligt att hitta en annan väg att utföra trygghetsvandring än de traditionella samverkansformerna: frivillighet från föräldrar och vårdnadshavare, som ofta är säsongbetonad.

I kommunen finns Timrå IK, som är den största idrottsföreningen. De får uppdraget att samordna föreningarna i kommunen när det gäller att utföra trygghetsvandring i samhället. Timrå IK kompletterar samarbetet med värden som exempelvis att ta till vara människors engagemang och mobilisering i civilsamhället.

– Mervärdet som det här samarbetet ger är att det både skapas samhörighet och samhällsnytta som förhoppningsvis ger effekt även efter pandemin. Vi har talat med bland annat Bergeforsens SK, IFK Timrå, Timrå IBC och Timrå golfklubb som samtliga visat intresse att vara med på det här, säger Jonas Torines klubbchef Timrå IK.

 

För mer information kontakta:
Mari Eliasson kommunstyrelsens 1:e vice ordförande (S), e-post: mari.eliasson@timra.se, telefon: 073-021 73 65.

Jonas Torines klubbchef Timrå IK, e-post jonas.torines@timraik.se, telefon: 060-789 10 05.


Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Besök gärna på hemsida, http://www.timra.se

För mer information, besök gärna vårt pressrum, http://www.pressmachine.se/pressroom/view/timra-kommunKontakt