Idag klubbade Socialnämnden ja till 7-timmars arbetsdag för socialsekreterare. Under hösten har kommunen genomfört en förstudie som visar ett positivt resultat.

Alla vinner på det här! Vi får personal som mår bättre och orkar med sitt arbete. Dessutom behåller vi personal och höjer organisationens kompetens, säger Per-Arne Frisk, ordförande i socialnämnden.

Flera studier visar att socialsekreterare upplever ofta hög arbetsbelastning, de arbetar ofta övertid och mer tid läggs på att utreda, mindre tid läggs på förebyggande arbete och behandling.  

När Timrå kommun slet med hög personalomsättning och sjukfrånvaro bland socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) beslutade nämnden att införa en arbetstidsmodell, 7+1 timme.

Vi ville skapa en bättre arbetsmiljö och erbjuda goda arbetsvillkor, säger Ronny Rönnbäck, initiativtagare och tidigare verksamhetschef IFO.

Rent konkret innebär arbetstidsmodellen att personalen arbetar 7 timmar om dagen varpå den 8:e arbetstimmen förvaltar personalen över för egen reflektion och återhämtning.

Det behöver inte innebära att man kommer senare till eller går tidigare från jobbet. Flera väljer att ta en längre promenad i samband med lunchen för att zooma ut och reflektera över arbetsdagen, säger Johan Vikström, verksamhetschef IFO och avslutar:

Förstudien visade mycket goda resultat som till exempel att personalen är mer utvilad och färre är sjukskrivna. Timrå kommun ska främja hållbart arbetsliv och vara en attraktiv arbetsgivare. Dagens beslut visar på att vi vill värna om vår personal och utveckling.

 

Mer information:
Per-Arne Frisk, ordförande socialnämnden, tfn: 060-57 00 59.
Johan Vikström, verksamhetschef IFO, tfn: 060-16 34 50.Timrå ligger vid kusten mitt i Sverige, mellan två städer med ett perfekt samspel av hav, skog, berg och vildmark. Här finns landsbygd, industrier och ett växande näringsliv. Här finns plats för upplevelser, äventyr eller bara lugn och ro med ett bekvämt avstånd till shopping och nöjen.


Kontakt